המלון בעיתונות

הארץ נגב תור-מלון אירוס המדבר ארבעה כוכבים בירוחם-28.9.17

28.8.17-פורבס- אגדה של מלון- 12 עמודים

השבוע החדש- שלווה במדבר מתחם טיפולים חדש-3.10.17

הר הנגב בידינו – אוקטובר 2017

ידיעות הנגב- כסף קטן- טקס הסרת הלוט מעל שלט התרומה-17.11.17

ווינט חופש- יש נופש אחר-11.9.17

לרגל קיומו של היום הבינלאומי לפיתוח חברתי וכלכלי שחל היום – פרסום T5 – 05.12.17

כתבה על המלון בכלכליסט – אירוח דירקטוריון כיל – נובמבר 2017

פרסום מתכון מרק – חורף – יוסי – 26.10.17

פספורט- מלון בירוחם חלום שהתגשם-24.9.17

פרסום על שלווה במדבר – 24.10.17 – אתר בבאר שבע